AGON Solutions AS Odoo Version 8.0

Information about the AGON Solutions AS instance of Odoo, the Open Source ERP.

Installed Applications

CRM
Leads, Opportunities, Phone Calls
Technical name: crm, updated: 02.07.2015 kl. 16.12 , author: OpenERP SA
Sosialt nettverk
Diskusjoner, epostdistribusjonslister og nyheter
Technical name: mail, updated: 13.10.2014 kl. 20.46 , author: OpenERP SA
Online Billing
Send fakturaer og spor betaling
Technical name: account_voucher, updated: 15.10.2014 kl. 22.09 , author: OpenERP SA
Prosjektstyring
Prosjekter, oppgaver
Technical name: project, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Notater
Notater, samarbeid, memoer
Technical name: note, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Regnskap og finans
Finans og analytisk regnskap
Technical name: account_accountant, updated: 15.10.2014 kl. 22.09 , author: OpenERP SA
Spørreundersøkelse
Create surveys, collect answers and print statistics
Technical name: survey, updated: 21.11.2016 kl. 12.44 , author: OpenERP SA
Salgsadministrasjon
Tilbud, salgsordre, fakturering
Technical name: sale, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Lagerstyring
Varetelling, logistikk, lager
Technical name: stock, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Instant Messaging
OpenERP Chat
Technical name: im_chat, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Innkjøpstyring
Purchase Orders, Receipts, Supplier Invoices
Technical name: purchase, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Employee Directory
Jobber, avdelinger og ansatte detaljer
Technical name: hr, updated: 14.10.2014 kl. 16.58 , author: OpenERP SA
Timelister
Timesheets, Attendances, Activities
Technical name: hr_timesheet_sheet, updated: 14.10.2014 kl. 16.59 , author: OpenERP SA
Ferieplanlegging
Ferie, avspasering og permisjon
Technical name: hr_holidays, updated: 05.09.2015 kl. 00.45 , author: OpenERP SA
Expense Tracker
Utgiftsføring, fakturering
Technical name: hr_expense, updated: 01.09.2015 kl. 09.30 , author: OpenERP SA
Kalender
Personlig og delt kalender
Technical name: calendar, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Live Chat
Live Chat with Visitors/Customers
Technical name: im_livechat, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Environment Management System
Technical name: mgmtsystem_environment, updated: 21.11.2016 kl. 12.57 , author: Savoir-faire Linux, Odoo Community Association (OCA)
Health and Safety Management System
Technical name: mgmtsystem_health_safety, updated: 21.11.2016 kl. 12.58 , author: Savoir-faire Linux, Odoo Community Association (OCA)
Quality Management System
Technical name: mgmtsystem_quality, updated: 21.11.2016 kl. 12.45 , author: Savoir-faire Linux, Odoo Community Association (OCA)
Website Builder
Build Your Enterprise Website
Technical name: website, updated: 29.05.2015 kl. 05.13 , author: OpenERP SA
Blogs
News, Blogs, Announces, Discussions
Technical name: website_blog, updated: 15.01.2016 kl. 03.46 , author: OpenERP SA
Online Events
Schedule, Promote and Sell Events
Technical name: website_event, updated: 15.01.2016 kl. 03.47 , author: OpenERP SA
eCommerce
Sell Your Products Online
Technical name: website_sale, updated: 15.01.2016 kl. 03.51 , author: OpenERP SA
Slides
Share and Publish Videos, Presentations and Documents
Technical name: website_slides, updated: 12.01.2017 kl. 19.25 , author: Odoo SA, Incaser Informatica - Sergio Teruel, Odoo Community Association (OCA)

Installed Modules

WMS Accounting
Inventory, Logistic, Valuation, Accounting
Technical name: stock_account, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Time Tracking
Technical name: hr_timesheet, updated: 14.10.2014 kl. 16.59 , author: OpenERP SA
Lønnsavregning
Technical name: hr_payroll, updated: 05.09.2015 kl. 00.45 , author: OpenERP SA
eFaktura
Technical name: account, updated: 14.10.2014 kl. 16.59 , author: OpenERP SA
Contracts Management
Technical name: account_analytic_analysis, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: Camptocamp / Odoo
Kanseller journallinjer
Technical name: account_cancel, updated: 27.05.2016 kl. 12.07 , author: OpenERP SA
Mal for kontoplan
Technical name: account_chart, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Betalingsoppfølging
Technical name: account_followup, updated: 28.03.2016 kl. 14.40 , author: OpenERP SA
Analytisk bokføring
Technical name: analytic, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Kontraktstyring: hr_expense lenke
Technical name: analytic_contract_hr_expense, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP S.A.
Passordskryptering
Technical name: auth_crypt, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: ['OpenERP SA', 'FS3']
Registrer
Technical name: auth_signup, updated: 13.10.2014 kl. 20.46 , author: OpenERP SA
Base
Technical name: base, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Automatiserte handlingsregler
Technical name: base_action_rule, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
IBAN bankkontoer
Technical name: base_iban, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Base import
Technical name: base_import, updated: 13.10.2014 kl. 20.45 , author: OpenERP SA
Verktøy for grunnleggende oppsett
Technical name: base_setup, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
MVA-nummer validering
Technical name: base_vat, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Dashboards
Technical name: board, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
IM Bus
Technical name: bus, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Claims Management
Technical name: crm_claim, updated: 21.11.2016 kl. 12.44 , author: OpenERP SA
Campaign in Mass Mailing
This module allow to specify a campaign, a source and a channel for a mass mailing campaign.
Technical name: crm_mass_mailing, updated: 13.03.2016 kl. 14.14 , author: OpenERP SA
Konfigurasjon av desimalpresisjon
Technical name: decimal_precision, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Dokumentbehandlingssystem
Technical name: document, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Document Page
Technical name: document_page, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: ['OpenERP SA']
Document Page Approval
Technical name: document_page_approval, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: Savoir-faire Linux,Odoo Community Association (OCA)
Document Management - Wiki - Environmental Aspects
Technical name: document_page_environmental_aspect, updated: 21.11.2016 kl. 12.57 , author: Savoir-faire Linux,Odoo Community Association (OCA)
Document Management - Wiki - Environment Manual
Technical name: document_page_environment_manual, updated: 21.11.2016 kl. 12.57 , author: Savoir-faire Linux,Odoo Community Association (OCA)
Document Management - Wiki - Health and Safety Manual
Technical name: document_page_health_safety_manual, updated: 21.11.2016 kl. 12.58 , author: Savoir-faire Linux,Odoo Community Association (OCA)
Document Management - Wiki - Procedures
Technical name: document_page_procedure, updated: 21.11.2016 kl. 12.45 , author: Savoir-faire Linux,Odoo Community Association (OCA)
Quality Manual
Technical name: document_page_quality_manual, updated: 21.11.2016 kl. 12.43 , author: OpenERP SA,Odoo Community Association (OCA)
Document Management - Wiki - Work Instructions
Technical name: document_page_work_instructions, updated: 21.11.2016 kl. 12.44 , author: Savoir-faire Linux,Odoo Community Association (OCA)
Elektronic Data Interchange (EDI)
Technical name: edi, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Epostmaler
Technical name: email_template, updated: 13.10.2014 kl. 20.46 , author: OpenERP SA
Eventorganisering
Kurs, konferanser, møter, messer og registrering
Technical name: event, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Event Products
Combine products and events
Technical name: event_product, updated: 30.01.2017 kl. 12.59 , author: Grupo ESOC Ingeniería de Servicios, Odoo Community Association (OCA)
Messesalg
Technical name: event_sale, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Epost gateway
Technical name: fetchmail, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Google brukere
Technical name: google_account, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Google Calendar
Technical name: google_calendar, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Tilskuertall
Technical name: hr_attendance, updated: 14.10.2014 kl. 16.58 , author: OpenERP SA
Arbeidskontrakter
Technical name: hr_contract, updated: 02.07.2015 kl. 15.22 , author: OpenERP SA
Payroll Accounting
Technical name: hr_payroll_account, updated: 05.09.2015 kl. 00.45 , author: OpenERP SA
Faktura på timelister
Technical name: hr_timesheet_invoice, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Image URLs from HTML field
Extract images found in any HTML field
Technical name: html_image_url_extractor, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: Grupo ESOC Ingeniería de Servicios, Odoo Community Association (OCA)
Text from HTML field
Generate excerpts from any HTML field
Technical name: html_text, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: Grupo ESOC Ingeniería de Servicios, Odoo Community Association (OCA)
Information Security Management System Manual
Technical name: information_security_manual, updated: 21.11.2016 kl. 13.00 , author: Savoir-faire Linux,Odoo Community Association (OCA)
Kunnskapsbase system
Technical name: knowledge, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Norway - Chart of Accounts
Technical name: l10n_no, updated: 14.10.2014 kl. 16.59 , author: Rolv Råen
Markedsføring
Technical name: marketing, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Marketing Campaigns
Technical name: marketing_campaign, updated: 13.03.2016 kl. 14.19 , author: OpenERP SA
Marketing in CRM
Technical name: marketing_crm, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Mass Mailing Campaigns
Design, send and track emails
Technical name: mass_mailing, updated: 13.03.2016 kl. 14.14 , author: OpenERP
Management System
Technical name: mgmtsystem, updated: 21.11.2016 kl. 12.36 , author: Savoir-faire Linux,Odoo Community Association (OCA)
Management System - Action
Technical name: mgmtsystem_action, updated: 21.11.2016 kl. 12.45 , author: Savoir-faire Linux,Odoo Community Association (OCA)
Management System - Audit
Technical name: mgmtsystem_audit, updated: 21.11.2016 kl. 12.45 , author: Savoir-faire Linux, Odoo Community Association (OCA)
Management System - Claim
Technical name: mgmtsystem_claim, updated: 21.11.2016 kl. 12.52 , author: Savoir-faire Linux,Odoo Community Association (OCA)
Hazard
Technical name: mgmtsystem_hazard, updated: 21.11.2016 kl. 12.55 , author: Savoir-faire Linux, Odoo Community Association (OCA)
Hazard Risk
Technical name: mgmtsystem_hazard_risk, updated: 21.11.2016 kl. 12.58 , author: Savoir-faire Linux, Odoo Community Association (OCA)
Management System - Manual
Technical name: mgmtsystem_manuals, updated: 21.11.2016 kl. 12.43 , author: Savoir-faire Linux,Odoo Community Association (OCA)
Management System - Nonconformity
Technical name: mgmtsystem_nonconformity, updated: 21.11.2016 kl. 12.45 , author: Savoir-faire Linux,Odoo Community Association (OCA)
Management System Nonconformity - Analytic Account
Technical name: mgmtsystem_nonconformity_analytic, updated: 21.11.2016 kl. 12.56 , author: Daniel Reis, Odoo Community Association (OCA)
Management System - Claims and Nonconformities
Technical name: mgmtsystem_nonconformity_claim, updated: 21.11.2016 kl. 12.51 , author: Daniel Reis,Odoo Community Association (OCA)
Management System - Project
Technical name: mgmtsystem_nonconformity_project, updated: 21.11.2016 kl. 12.53 , author: Savoir-faire Linux, Odoo Community Association (OCA)
Management System - Review
Technical name: mgmtsystem_review, updated: 21.11.2016 kl. 12.45 , author: Savoir-faire Linux, Odoo Community Association (OCA)
Management System - Survey
Technical name: mgmtsystem_survey, updated: 21.11.2016 kl. 12.45 , author: Savoir-faire Linux,Odoo Community Association (OCA)
Payment Acquirer
Payment Acquirer Base Module
Technical name: payment, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Paypal Payment Acquirer
Payment Acquirer: Paypal Implementation
Technical name: payment_paypal, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Transfer Payment Acquirer
Payment Acquirer: Transfer Implementation
Technical name: payment_transfer, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Anskaffelser
Technical name: procurement, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Akkurat-i-tide planlegging
Technical name: procurement_jit, updated: 02.07.2015 kl. 15.21 , author: OpenERP SA
Produkter & prislister
Technical name: product, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Fakturer timer på oppgaver
Technical name: project_timesheet, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Innkjøpsrekvisisjoner
Technical name: purchase_requisition, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Rapport
Rapport
Technical name: report, updated: 13.10.2014 kl. 20.45 , author: OpenERP SA
Ressurs
Technical name: resource, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Tilbudsmulighet
Technical name: sale_crm, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Lag oppgaver på SO
Technical name: sale_service, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Sales Teams
Sales Team
Technical name: sales_team, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Sales and Warehouse Management
Tilbud, salgsordre, leveranse og faktura-kontroll
Technical name: sale_stock, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Del et dokument
Technical name: share, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Survey CRM
Technical name: survey_crm, updated: 21.11.2016 kl. 12.45 , author: OpenERP SA
Web
Technical name: web, updated: 23.11.2018 kl. 15.17
Google Analytics
Technical name: web_analytics, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Webkalender
Technical name: web_calendar, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA, Valentino Lab (Kalysto)
OpenERP Webdiagram
Technical name: web_diagram, updated: 23.11.2018 kl. 15.17
Web Ganttgraf
Technical name: web_gantt, updated: 23.11.2018 kl. 15.17
Grafvisninger
Technical name: web_graph, updated: 23.11.2018 kl. 15.17
Base Kanban
Technical name: web_kanban, updated: 23.11.2018 kl. 15.17
Gauge Widget for Kanban
Technical name: web_kanban_gauge, updated: 23.11.2018 kl. 15.17
Sparkline Widget for Kanban
Technical name: web_kanban_sparkline, updated: 23.11.2018 kl. 15.17
Contact Form
Create Leads From Contact Form
Technical name: website_crm, updated: 09.09.2016 kl. 11.41 , author: OpenERP SA
Excerpt + Image in Events
New layout for event summary, including an excerpt and image
Technical name: website_event_excerpt_img, updated: 28.01.2017 kl. 07.59 , author: Antiun Ingeniería S.L., Tecnativa, Odoo Community Association (OCA)
Website Event Filter Organizer
Filter events by organizer in frontend
Technical name: website_event_filter_organizer, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: Incaser Informatica S.L., Odoo Community Association (OCA)
Website Event Selection Filters
Add a customizable top area to filter events with selectors
Technical name: website_event_filter_selector, updated: 27.01.2017 kl. 22.59 , author: Antiun Ingeniería S.L., Tecnativa, Odoo Community Association (OCA)
Online Event's Tickets
Sell Your Event's Tickets
Technical name: website_event_sale, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Advanced Events
Sponsors, Tracks, Agenda, Event News
Technical name: website_event_track, updated: 15.01.2016 kl. 03.51 , author: OpenERP SA
Website Live Support
Chat With Your Website Visitors
Technical name: website_livechat, updated: 21.11.2016 kl. 09.12 , author: OpenERP SA
Website Mail
Website Module for Mail
Technical name: website_mail, updated: 23.11.2018 kl. 15.17 , author: OpenERP SA
Mailing List Archive
Technical name: website_mail_group, updated: 03.10.2016 kl. 22.00 , author: OpenERP SA
Website Partner
Partner Module for Website
Technical name: website_partner, updated: 15.01.2016 kl. 03.46 , author: OpenERP SA
Website Report
Website Editor on reports
Technical name: website_report, updated: 29.05.2015 kl. 05.14 , author: OpenERP SA
Tester
Technical name: web_tests, updated: 23.11.2018 kl. 15.17
Visningsredigering
Technical name: web_view_editor, updated: 23.11.2018 kl. 15.17