Kvalitet og HMS

AGON Solutions anvender de strengeste kvalitets- og HMS-standarder. Når vi gjennomfører anskaffelser på vegne av våre kunder, har vi som absolutt krav at alle leverandører skal operere i henhold til den nyeste ISO 9001 kvalitetsstandard.

AGON Solutions setter HMS først i alle oppgaver som utføres av organisasjonen og våre underleverandører. For å oppnå dette, arbeider vi sammen med våre kunder og leverandører ut i fra "null skader"-retningslinjer.

Vi bestreber oss på å redusere størrelsen på våre aktiviteters negative miljømessige fotavtrykk, og selskapet har forpliktet seg til å følge ICCs anti-korrupsjonsklausuler, ICCs etiske retningslinjer, og ICCS retningslinjer for ansvarlig innkjøp.