Utvikling av forretningsområde

Vi tilbyr profesjonell bistand til bedrifter og organisasjoner innen både privat og offentlig sektor.

AGON Solutions består utelukkende av erfarne medarbeidere med lederbakgrunn fra mellom- eller toppleder-nivå innen de fleste kjerne- og støtte aktivitetetene i et selskap eller organisasjon.

Kombinert med erfaring fra et stort antall tidligere forbedrings- og utviklingsprosjekter, vet vi hva som kan gjøres for å akkurat din virksomheten bedre.

Vi vil ikke bare gi råd, men legger vekt på gjennomføring og realisering av reell verdi for investeringen våre kunder gjør i oss. Vår arbeidsmetodikk begynner derfor vanligvis med en innledende analyse for å identifisere forbedringstiltak, og en større gjennomføringsfase der vi jobber sammen med kunden for å oppnå disse forbedringene samt de økonomiske resultatene som følger.

Hva kan vi gjøre?

AGON Solutions dekker et bredt spekter av tjenester, men et AGON Solutions forbedringsprosjekt begynner vanligvis med kartlegging og analyse av arbeidsprosesser og eksisterende forretningsdata for å identifisere muligheter. 

Vi bruker tid på kundens premisser og vi bruker både tidligere erfaring og kunnskap i kundens organisasjon til å skape løsninger der utfallet er mer strømlinjeformede prosesser og mer tid på verdiskapende aktiviteter og mindre byråkrati og sløsing på ikke-verdiskapende aktiviteter. 

Sluttresultatet er bedre ressursoptimalisering, kortere ledetider, bedre kvalitet og mer effektive prosesser. I tillegg oppleves normalt en betydelig forbedring i medarbeidertilfredsheten som vanligvis også reduserer sykefraværet.

Se her for forretningsområder og referanser.