Lean Six Sigma

Målbare resultater og verdibasert kultur for kontinuerlig forbedring

Lean og Six Sigma sertifisering

AGON Solutions tilbyr sertifiseringskurs i Lean og Six Sigma i tillegg til bedriftsinterne kurs, foredrag og Lean 360-graders revisjoner og sertifiseringer. 

Våre Lean Six Sigma-sertifiseringskurs holder høy faglig standard og teori formidles på en enkel og praktisk måte med mange gode eksempler fra virkeligheten. Gjennom spill, video, øvelser og verktøy oppnår du et meget godt forståelsesnivå som gjør treningen relevant i hverdagen.

Samarbeid og jevnlig Lean Six Sigma - revisjon

AGON Solutions er opptatt av å skape varig merverdi. Ofte kan det i tillegg til kurs være behov for veiledning og bistand utenfra for å holde kontinuitet og fokus oppe etter gjennomført kurs. Innspill fra en ekspert utenfra kan bidra til å sette fokus på de rette tingene og realisere ytterligere gevinstpotensiale etter gjennomført kurs. 

AGON Solutions AS kan revidere din organisasjons framgang jevnlig ved å gjennomføre en 360o Lean Six Sigma revisjon. Ta kontakt med oss dersom dette skulle være interessant.

Faglig dyktighet

AGON Solutions AS er opptatt av faglig dyktighet og praktisk erfaring hos sine instruktører. På våre Lean Six Sigma-kurs vil du bli møtt av en instruktør med doktorgrad og førsteamanuensis-erfaring fra universitet/høgskole kombinert med mange års erfaring som operativ leder i næringslivet.