Hvorfor velge eLæring?

Fordi hos oss går du ikke på kurs.

Den edleste form for glede er gleden av å forstå.

Leonardo da Vinci

AGON Solutions AS er opptatt av å skape merverdi. Hos oss går du ikke på kurs i tradisjonell forstand, men kjøper tilgang til en kompetansebase og veiledningsressurs. Uansett om kurset er samlingsbasert eller går online, vil du derfor finne alt undervisningsmateriell, oppgaver, løsningsforslag, mv. tilgjengelig i vår eLæringsportal.

Læringsmål. Gjennom vår moderne kursportal, loses du gjennom kursinnholdet og du får jevnlig tilbakemelding på hvordan du har tilegnet deg læringsmålene i kurset. Dersom det var noe du ikke fikk til eller skjønte, har du mulighet til å gå tilbake for å repetere, eller du kan spørre de andre deltakerne om hjelp i chat'en eller via forumet. I tillegg er det også mulig å henvende seg til kursveileder via portalen.

Kunnskap er ferskvare. Fordi vi mennesker har begrenset korttidsminne, er det viktig med jevnlig repetisjon for at kunnskapen skal bli værende. 

Faktisk kan så mye som 90 % av det man har lært bli borte i løpet av ett år hvis man ikke repeterer. AGON Solutions AS er derfor opptatt av at du skal ha mulighet til å gå tilbake og hente fram igjen kompetansen mange ganger slik at du lærer mer og oppnår varig verdiskaping.

Variasjon er viktig. Forskning viser også at variasjon er viktig, samt at problemstillinger presenteres på forskjellige måter. Av den grunn legger våre eLærings-kurs opp til en variert opplæringsform med videoer, spill og oppgaver. 

Personlig. Læring er en prosess som gjør informasjon om til kunnskap og er en biologisk prosess. En annen biologisk prosess er frykten for å snakke i forsamlinger. Med våre eLæringskurs, senkes terskelen for å stille spørsmål og be om hjelp da man kan velge hvem man spør og på hvilken måte.

Fordeler med våre eLærings-kurs

 • Du motvirker læringskurven
  • Forskning har vist at opptil 90 % av kunnskapen man får gjennom deltakelse på et ordinært kurs er tapt om det ikke repeteres etter at kurset er ferdig.
  • Vi gir det mulighet til å repetere et uendelig antall ganger så lenge som tilgangen til kursportalen varer (oftest 6 måneder). Du vil derfor sitte igjen med betydelig mer kunnskap etter deltakelse på et av våre eLærings-kurs
  • Du får en betydelig bedre, og raskere, tilbakemelding på i hvilken grad læringsmålene for kurset er oppnådd.
 • Gøy
  • Deltakelse på et av våre eLæringskurs er en annerledes læreopplevelse for deg som er vant til å gå på vanlige kurs.
 • Tilgang til en kompetanseressurs
  • Det er vår erfaring at det er når kurset er over du virkelig har behov for kompetanseressursen. 
  • Hos oss jobber du med egne prosjekter i egen organisasjon og får hjelp fra deltaker-nettverket og fagressursene mens du er påmeldt på kurset.
 • Erfaringsoverføring
  • Ved å delta på frivillige nettverkssamlinger vil du få kompetanseoverføring gjennom å lære av hvordan andre har tatt i bruk kompetansen fra kurset du også deltar på, samt lære av hvilke utfordringer de har støtt på.
  • Mulighet til selv å invitere til nettverkssamling i din organisasjon. Dette vil i så fall gi betydlig læringseffekt utover en ordinær kursdeltakelse.
 • Lær når du selv har tid
  • Med våre eLærings-studium kan du lære når du selv har tid. Du tilpasser opplæringen til din egen travle hverdag i stedet for at jobben må tilpasse seg kursleverandør.
 • Kvalitetssikret
  • Våre kurs er gjennomgått og kvalitetssikret av fagpersonell med undervisningserfaring og kompetanse i praktisk pedagogikk.

Merverdi. Kompetanse.

Merverdi skapt gjennom kompetanse.

Kontakt oss