Six Sigma Yellow Belt, sertifisering

15.05.2017 kl. 08.00 til 16.05.2017 kl. 16.00

Oslo sentrum
Oslo, Norge

Billett-type Frist for påmelding Pris Antall

Bli kjent med Six Sigma i kvalitetsarbeid

Praktisk og nyttig introduksjon til Six Sigma forbedring.

Six Sigma Yellow Belt, sertifisering

I dette studiet i Six Sigma Yellow Belt lærer du hvordan du kan anvende Six Sigma i kontinuerlig, systematisk og prosjektstyrt forbedringsarbeid i egen organisasjon.

Six Sigma er et system for prosessforbedring og kvalitetsforbedring som i sin tid ble utviklet av Motorola. I Six Sigma er man opptatt av å ha en objektiv, vitenskapelig tilnærming til forbedring.  

Six Sigma og Lean utfyller hverandre svært godt og kan med fordel kombineres. 

Læringsmål

I Six Sigma Yellow Belt, sertifisering, vil du oppnå forståelse for hvordan man jobber i Six Sigma prosjekter og du vil lære å anvende de vanligste kvalitetsverktøyene og Six Sigma måleparametrene. Etter kurset vil du ha lært:

 • Grunnleggende om Six Sigma og Six Sigma prosjektgjennomføring
 • Six Sigma team og prosjektarbeid
 • Six Sigma Gult Belte verktøy
 • Six Sigma Gult Belte statistisk prosesskontroll
 • DMAIC-prosjektgjennomføringsmodellen og de 12 veisperringene i Six Sigma
 • Prosjektavslutning

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Målgruppe

Kurset er egnet for medarbeidere og ledere på alle nivå som vil lære mer om Six Sigma kontinuerlig, systematisk og prosjektstyrt forbedringsarbeid. 

Veien videre

Etter fullført kurs i Six Sigma Yellow Belt, kan du studere videre og oppnå sertifisering i Six Sigma Green Belt eller gå hele veien til Lean Six Sigma Master Black Belt. Klikk bildet for oversikt over Lean Six Sigma-kursenes moduloppbygning.

Arbeidsbelastning og gjennomføring

Six Sigma Yellow Belt, sertifisering legger opp til en samlet arbeidsbelastning tilsvarende 2 arbeidsdager inkludert oppgaveløsning. 

All undervisning foregår på norsk. 

Sertifisering

For å bli sertifisert må kurset gjennomføres inkludert obligatoriske oppgaver. Sertifiseringseksamen må bestås med minimum 75% riktige svar. De som ikke består eksamen vil få kursbevis for deltakelse, men blir ikke sertifisert.

Internasjonal sertifisering

Etter gjennomført sertifisering i Six Sigma Gult Belte fra AGON Solutions AS, er kandidatene kvalifisert til internasjonal sertifisering fra American Society for Quality (ASQ) som er det ledende sertifiseringsorganet innen Six Sigma. 

Merk at den internasjonale sertifiseringen krever at man kan dokumentere minimum ett års arbeidserfaring i full stilling innen et fagområde som er relevant for sertifiseringen. Arbeid som lærling, trainee eller lignende godkjennes ikke. 

For internasjonal sertifisering, må man betale egen eksamensavgift og melde seg opp til den internasjonale sertifiserings-eksamenen. Internasjonal sertifisering er på engelsk.

Instruktører

AGON Solutions AS benytter kun instruktører med lang erfaring fra industri og offentlig/privat næringsliv. 

Fagansvarlig er førsteamanuensis Ole Holte Sandvik ved Høgskolen i Molde, avdeling for logistikk. Ole Holte Sandvik har i tillegg til akademisk bakgrunn og kompetanse innen Lean Six Sigma, flere års erfaring som blant annet driftssjef, kvalitetssjef og konsulent fra industrien. 

Resultater

Resultater av Six Sigma oppnås gjennom langvarig innsats og kontinuitet i forbedringsarbeidet. For organisasjoner som inkluderer Six Sigma som en sentral og naturlig del av sin bedriftskultur er noen vanlige resultater:

 • Vesentlig forbedrede prosesser med færre feil og kvalitetsavvik
 • Vesentlig forbedret produktkvalitet
 • Vesentlig kostnadsreduksjon
 • Mer profesjonell organisasjon og fokus på kontinuerlig forbedring
 • Raskere gjennomløpstider og saksbehandlingstider
 • Mindre overtidsbruk
 • Bedre leveringspresisjon
 • Redusert sykefravær og økt trivsel
 • Forbedret medarbeidertilfredshet
 • Bedre oversikt og mindre opplevd stress

Bli med og oppnå resultater du, også!

Innhold

Temaoversikt (modul F)
 • Hva er Six Sigma?
 • Six Sigma historie
 • Bruk av Six Sigma
 • Six Sigma kvalitetssystem
 • Six Sigma roller
 • Six Sigma prosjektarbeid
 • Six Sigma gult belte verktøy
 • Six Sigma datainnsamling
 • Six Sigma statistisk prosesskontroll
 • DMAIC problemløsning
 • Løse Six Sigma veisperringer
 • Fremgangsmåte i 90-dagers Six Sigma DMAIC-prosjekt
 • Define. Valg av Six Sigma prosjektteam og etablering av prosjektmandat. Six Sigma gjennomføringsplan.
 • Measure. Plan og implementering av Six Sigma datainnsamling.
 • Analyze. Six Sigma prosess- og rotårsaksanalyse.  
 • Improve. Six Sigma finne, teste ut og velge løsninger
 • Control. Six Sigma prosjektoppfølging, kontrollfunksjon og implementasjon av forbedringsplan. Prosjektavslutning.
Oppfølging
 • Test av læringsmål.
 • Oppgaver på nett.

Six Sigma-verktøy

Nedlastbare verktøy
 • Mal for Six Sigma team/prosjekt-mandat
 • 5*Hvorfor
 • Årsaks-virkningsdiagram
 • Kraftfelt-analyse
 • FMEA-mal
 • Tilhørighetsdiagram
 • Maler for datafangst
 • SIPOC-skjema
 • Instruksjonsnotater

Kurset holdes følgende dager

Når: 15.5.2017-16.5.2017.

Sted: Kurset avholdes i lyse og trivelige lokaler i Oslo sentrum, men vil variere noe avhengig av antall påmeldte.

Servering: Lunsj er inkludert.

Oppnå resultater med Six Sigma objektiv forbedringsmetodikk.

Meld deg på eller kontakt oss om du ønsker mer informasjon.

Hvor

Oslo sentrum
Dronning Eufemias gate 16
    Oslo OS 0191
    Norge

Når

Fra 15.05.2017 kl. 08.00
To 16.05.2017 kl. 16.00

Arrangør

AGON Solutions AS
(+47) 40 28 35 84
post@agonsolutions.no

Sosiale media

Delta på Twitter

Finn ut hva folk sier om dette arrangementet og delta i samtalen.

Bruk tag #AGON-kurs