Six Sigma Svart Belte, sertifisering

01.09.2017 kl. 08.00 til 31.12.2020 kl. 08.00

Billett-type Frist for påmelding Pris Antall
6SBBC - kursavgift
31.12.2020 7800,00 kr 7800.0 NOK

Bli kjent med Six Sigma i kvalitetsarbeid

Six Sigma systemløsning og design

Six Sigma Svart Belte, sertifisering

I dette nettstudiet i Six Sigma Svart Belte er fokus Six Sigma systemløsning og design i kontinuerlig, systematisk og prosjektstyrt forbedringsarbeid i egen organisasjon.

Six Sigma er et system for prosessforbedring og kvalitetsforbedring som i sin tid ble utviklet av Motorola. I Six Sigma er man opptatt av å ha en objektiv, vitenskapelig tilnærming til forbedring. 

Mens man i Six Sigma Grønt Belte, sertifisering, fokuserte på prosjektstyring og problemanalyse, vil man i Six Sigma Svart Belte, sertifisering, koble Six Sigma til strategisk strategisk nivå.  

Six Sigma Svart Belte innehavere vil ha oppnådd en grundig forståelse for de fleste sider ved Six Sigma basert forbedring og DMAIC prosjektledelse. Six Sigma Svart Belter har oppnådd tilstrekkelig kompetanse til å fungere som organisasjonens Six Sigma-bindeledd og har et solid grunnlag til å kommunisere anbefalinger og planer overfor organisasjonens øverste ledelse, samt ut i organisasjonen.

Læringsmål

I Six Sigma Svart Belte, sertifisering, bygger vi videre på kunnskapen oppnådd i Six Sigma Grønt Belte, sertifisering

Six Sigma Svart Belter bruker en stor andel av sin tid på Six Sigma prosjekter. De er i større grad ansvarlige for framdriften i prosjektene og har i større grad enn de med grønt belte, resultatansvar. Noen hovedmål for sertifiseringskurset Six Sigma Svart Belte er følgende:

 • Framstå som gode og kunnskapsrike ledere innen organisasjonens Six Sigma - arbeid.
 • Har utviklet evne til å lede andre gul- og grønn-belter
 • Har oppnådd et høyere analytisk nivå enn grønn-belter og evner i større grad å anvende en vitenskaplige tilnærming i forbindelse med problemidentifikasjon, måling, analyse, implementering og resultatkontroll
 • Klarer å utvikle egne forretningscase med bakgrunn i Six Sigma kost-nytte betraktninger
 • Er komfortable med å bruke six sigma programvare i forbindelse med problemløsning
 • Er komfortable med å ha resultatansvar knyttet til Six Sigma forbedringsarbeid

Forkunnskaper

Kurset Six Sigma Svart Belte, sertifisering, bygger på Six Sigma Grønt Belte, sertifisering. Man må ha gjennomført og bestått Grønt Belte-sertifisering før man kan melde seg opp til eksamen i Six Sigma Svart Belte, sertifisering. 

Det er mulig å melde seg opp i begge kurs parallelt, men man må ha bestått eksamen i begge kurs før man får godkjent sertifisering som Six Sigma Svart Belte.

Dersom man har gjennomført Six Sigma Grønt Belte hos et annet sertifiseringsorgan, må man sende inn dokumentasjon på hva denne sertifiseringen inneholder da det er stor variasjon i kvaliteten på det som tilbys. Det vil da bli foretatt en egen vurdering om denne er av tilstrekkelig kvalitet til å kunne godkjennes.

Målgruppe

Kurset er egnet for medarbeidere og ledere som skal ha en lederrolle innen Six Sigma eller ønsker høy kompetanse om Six Sigma kontinuerlig, systematisk og prosjektstyrt forbedringsarbeid. 

eLæringsportal

Dette er et nettstudium som gjør det mulig å lære om Six Sigma uten nødvendigvis å ta seg fri fra full jobb. Etter å ha betalt kursavgiften, vil du få tilgang til vår elæringsportal i 6 måneder.

Klikk denne lenken for å lære om hvorfor du skal velge våre eLærings-studium i stedet for et tradisjonelt kurs.

Veien videre

Etter fullført kurs i Six Sigma Svart Belte, kan du komplettere utdannelsen din med sertifiseringskurs innen Lean og til slutt oppnå sertifisering som Lean Six Sigma Master Black Belt.Du kan også komplettere utdannelsen med noen av våre spesialiseringskurs. 

Klikk bildet for oversikt over kursenes moduloppbygning.

Arbeidsbelastning og gjennomføring

Six Sigma Svart Belte, sertifisering legger opp til en samlet arbeidsbelastning tilsvarende 2 arbeidsdager inkludert oppgaveløsning. 

Fra oppstarten, vil det jevnlig bli lagt ut videoleksjoner der du i eget tempo kan følge undervisningen. Du kan åpne, pause og spole fram og tilbake i våre profesjonelle videoleksjoner så mye du vil, laste ned og løse oppgaver på nettet, samt få tilgang til diverse maler og annet undervisningsmateriell. Når undervisningsopplegget er gjennomført og du føler deg klar for det, vil du kunne ta eksamen online, og, ved bestått eksamen, vil du få oversendt ditt sertifiseringsbevis.

Deltakere som følger kurset vil få oppfølging via kursforumet, personlig via kursportalen og elektroniske gruppe-samlinger/webinarer ette ønske. Det legges opp til frivillige nettverkssamlinger hos deltakerne eller ledende Lean Six Sigma referansebedrifter i Norge/utlandet.

Disse samlingene vil bidra til å øke læringsutbyttet, men er ikke nødvendig for å bestå sertifiserings-eksamenen.

All undervisning foregår på norsk. I den grad det benyttes engelsk - eksempelvis ved videoer fra internasjonale virksomheter - vil disse bli fulgt av norsk forklaring eller undertekster.

Sertifisering

For å bli sertifisert må kurset gjennomføres inkludert obligatoriske oppgaver. Sertifiseringseksamen må bestås med minimum 75% riktige svar. De som ikke består eksamen vil få kursbevis for deltakelse, men blir ikke sertifisert.

Internasjonal sertifisering

Etter gjennomført sertifisering i Six Sigma Svart Belte fra AGON Solutions AS, er kandidatene kvalifisert til internasjonal sertifisering fra American Society for Quality (ASQ) som er det ledende sertifiseringsorganet innen Six Sigma. 

Merk at den internasjonale sertifiseringen krever at man kan dokumentere minimum tre års arbeidserfaring i full stilling innen et fagområde som er relevant for sertifiseringen, samt ett dokumentert Six Sigma prosjekt med signert erklæring. Alternativt godtas to dokumenterte Six Sigma - prosjekter med signert erklæring. Merk også at arbeid som lærling, trainee eller lignende ikke godkjennes.

For internasjonal sertifisering, må man betale egen eksamensavgift og melde seg opp til den internasjonale sertifiserings-eksamenen. Internasjonal sertifisering er på engelsk.

Instruktører

AGON Solutions AS benytter kun instruktører med lang erfaring fra industri og offentlig/privat næringsliv. 

Fagansvarlig er førsteamanuensis Ole Holte Sandvik ved Høgskolen i Molde, avdeling for logistikk. Ole Holte Sandvik har i tillegg til akademisk bakgrunn og kompetanse innen Lean Six Sigma, flere års erfaring som blant annet driftssjef, kvalitetssjef og konsulent fra industrien. 

Resultater

Resultater av Six Sigma oppnås gjennom langvarig innsats og kontinuitet i forbedringsarbeidet. For organisasjoner som inkluderer Six Sigma som en sentral og naturlig del av sin bedriftskultur er noen vanlige resultater:

 • Vesentlig forbedrede prosesser med færre feil og kvalitetsavvik
 • Vesentlig forbedret produktkvalitet
 • Vesentlig kostnadsreduksjon
 • Mer profesjonell organisasjon og fokus på kontinuerlig forbedring
 • Raskere gjennomløpstider og saksbehandlingstider
 • Mindre overtidsbruk
 • Bedre leveringspresisjon
 • Redusert sykefravær og økt trivsel
 • Forbedret medarbeidertilfredshet
 • Bedre oversikt og mindre opplevd stress

Bli med og oppnå resultater du, også!

Innhold

Temaoversikt (modul H)
Six Sigma organisasjonsdekkende planlegging og anvendelse
 • Organisasjonsmessige betraktninger
 • Lederskap
Styring av prosess og målinger på tvers av organisasjonen
 • Påvirkning på interessenter
 • Benchmarking
 • Operative, taktiske, strategiske målinger
 • Finansielle resultatmål
Team-ledelse
 • Bygge teamet
 • Menneskelige faktorer
 • Motivasjonsfaktorer
 • Six Sigma organisasjonsinterne utviklingsprogrammer
 • Anvende Lean og Six Sigma til effektiv møteledelse
 • Bruk av Six Sigma til gruppeavgjørelser
Define-fasen
 • Kundens stemme
 • Utvikle forretningscaset og prosjektmandatet
 • Prosjektstyring og framdriftsoppfølging
 • Six Sigma analytiske verktøy
Measure-fasen
 • Prosesskarakteristikker
 • Erfaringer fra Lean
 • Datainnsamling, utvalgsanalyse, datatyper, måleskalaer
 • Målesystemanalyse
 • Målesystemer på tvers av organisasjonen, metrologi og sporbarhet
 • Statistikk
 • Sannsynlighetsberegning av utfall
 • Prosessevne og ytelse
 • Hva gjør vi med ikke-normale data og ytelse vs. spesifikasjon
 • Prestasjonsutvikling over tid
Analyze-fasen
 • Six Sigma og håndtering av samvariasjon mellom faktorer
 • Bruk av regresjon for å forutse fremtidig utvikling
 • Utslag funnet, kan vi stole på dem?
 • Tester for å finne troverdigheten i et resultat
 • Ikke-parametriske tester og når det er hensiktsmessig å bruke dem.
 • Six Sigma analyse og risikovurderinger - gjenbesøk og fornyet fokus
Improve-fasen
 • Fortsettelse på eksperimentdesign, terminologi, designprinsipper og planlegging
 • Lean-metoder som kan benyttes i improve-fasen
Control-fasen
 • Statistisk prosesskontroll (SPC)
 • Kontrollplan og analyse
 • Fastholde forbedringer
 • Dokumentasjon, trening og pågående evaluering
Design for Six Sigma (DFSS)
 • DFSS-metodologi
 • Design for X
 • Robust design

Oppfølging

 • Test av læringsmål.
 • Oppgaver på nett.

Six Sigma-verktøy

Nedlastbare verktøy
 • Mal for Six Sigma team/prosjekt-mandat
 • 5*Hvorfor
 • Årsaks-virkningsdiagram
 • Kraftfelt-analyse
 • FMEA-mal
 • Tilhørighetsdiagram
 • Maler for datafangst
 • SIPOC-skjema
 • Risiko-tablå
 • TPS-huset
 • Six Sigma-eksempler
 • QFD-matrise
 • Six Sigma-kontrollskjema
 • Gant-skjema
 • Prioriteringsmatriser
 • PERT-eksempel
 • Rangert multivoting-eksempel
 • Pareto-eksempel
 • Eksempel med bruk av regresjon
 • Kano-modellen
 • SMART-skjema
 • Nettverksdiagrammer
 • Relasjonsdiagrammer
 • RACI-modellen
 • Prosessflyt-skjema
 • Tilleggsforklaringer til grunnleggende statistiske beregninger
 • MANOVA-eksempler
 • ANOVA-eksempler
 • Diverse Lean-maler
 • Instruksjonsnotater
 • ...med mer

Kurset holdes følgende dager

Dette er et nettstudium og er tilgjengelig 24/7.

Deltakere som følger kurset vil få oppfølging via kursforumet, gruppe-samlinger og personlig via kursportalen. Det legges opp til frivillige nettverkssamlinger hos deltakerne eller andre bedrifter etter eget ønske. Disse samlingene vil bidra til å øke læringsutbyttet, men er ikke nødvendig for å bestå sertifiseringseksamenen.

Oppnå resultater med Six Sigma objektiv forbedringsmetodikk.

Meld deg på eller kontakt oss om du ønsker mer informasjon.

Når

Fra 01.09.2017 kl. 08.00
To 31.12.2020 kl. 08.00

Arrangør

AGON Solutions AS
(+47) 40 28 35 84
post@agonsolutions.no

Sosiale media

Delta på Twitter

Finn ut hva folk sier om dette arrangementet og delta i samtalen.

Bruk tag #6SBBC-AGON