Six Sigma Gult Belte, sertifisering

01.03.2017 kl. 08.00 til 31.12.2020 kl. 08.00

Billett-type Frist for påmelding Pris Antall
6SYBC - kursavgift
31.12.2020 6800,00 kr 6800.0 NOK

Bli kjent med Six Sigma i kvalitetsarbeid

Praktisk og nyttig introduksjon til Six Sigma forbedring.

Six Sigma Gult Belte, sertifisering

I dette nettstudiet i Six Sigma Gult Belte lærer du hvordan du kan anvende Six Sigma i kontinuerlig, systematisk og prosjektstyrt forbedringsarbeid i egen organisasjon.

Six Sigma er et system for prosessforbedring og kvalitetsforbedring som i sin tid ble utviklet av Motorola. I Six Sigma er man opptatt av å ha en objektiv, vitenskapelig tilnærming til forbedring.  

Six Sigma og Lean utfyller hverandre svært godt og kan med fordel kombineres. Det anbefales at man tar kurset i Lean Six Sigma Hvitt Belte først om man ønsker å lære mer om hvordan Lean og Six Sigma utfyller hverandre.

Læringsmål

I Six Sigma Gult Belte, sertifisering, vil du oppnå forståelse for hvordan man jobber i Six Sigma prosjekter og du vil lære å anvende de vanligste kvalitetsverktøyene og Six Sigma måleparametrene. Etter kurset vil du ha lært:

 • Grunnleggende om Six Sigma og Six Sigma prosjektgjennomføring
 • Six Sigma team og prosjektarbeid
 • Six Sigma Gult Belte verktøy
 • Six Sigma Gult Belte statistisk prosesskontroll
 • DMAIC-prosjektgjennomføringsmodellen og de 12 veisperringene i Six Sigma
 • Prosjektavslutning

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Målgruppe

Kurset er egnet for medarbeidere og ledere på alle nivå som vil lære mer om Six Sigma kontinuerlig, systematisk og prosjektstyrt forbedringsarbeid. 

eLæringsportal

Dette er et nettstudium som passer alle som ønsker å lære mer om Six Sigma uten nødvendigvis å ta seg fri fra full jobb. Etter å ha betalt kursavgiften, vil du få tilgang til vår elæringsportal i 6 måneder.

Klikk denne lenken for å lære om hvorfor du skal velge våre eLærings-studium i stedet for et tradisjonelt kurs.

Veien videre

Etter fullført kurs i Six Sigma Gult Belte, kan du studere videre og oppnå sertifisering i Six Sigma Grønt Belte eller gå hele veien til Lean Six Sigma Master Black Belt. Klikk bildet for oversikt over Lean Six Sigma-kursenes moduloppbygning.

Arbeidsbelastning og gjennomføring

Six Sigma Gult Belte, sertifisering legger opp til en samlet arbeidsbelastning tilsvarende 2 arbeidsdager inkludert oppgaveløsning. 

Fra oppstarten, vil det jevnlig bli lagt ut videoleksjoner der du i eget tempo kan følge undervisningen. Du kan åpne, pause og spole fram og tilbake i våre profesjonelle videoleksjoner så mye du vil, laste ned og løse oppgaver på nettet, samt få tilgang til diverse maler og annet undervisningsmateriell. Når undervisningsopplegget er gjennomført og du føler deg klar for det, vil du kunne ta eksamen online, og, ved bestått eksamen, vil du få oversendt ditt sertifiseringsbevis.

Deltakere som følger kurset vil få oppfølging via kursforumet, personlig via kursportalen og elektroniske gruppe-samlinger/webinarer ette ønske. Det legges opp til frivillige nettverkssamlinger hos deltakerne eller ledende Lean Six Sigma referansebedrifter i Norge/utlandet.

Disse samlingene vil bidra til å øke læringsutbyttet, men er ikke nødvendig for å bestå sertifiserings-eksamenen.

All undervisning foregår på norsk. I den grad det benyttes engelsk - eksempelvis ved videoer fra internasjonale virksomheter - vil disse bli fulgt av norsk forklaring eller undertekster.

Sertifisering

For å bli sertifisert må kurset gjennomføres inkludert obligatoriske oppgaver. Sertifiseringseksamen må bestås med minimum 75% riktige svar. De som ikke består eksamen vil få kursbevis for deltakelse, men blir ikke sertifisert.

Internasjonal sertifisering

Etter gjennomført sertifisering i Six Sigma Gult Belte fra AGON Solutions AS, er kandidatene kvalifisert til internasjonal sertifisering fra American Society for Quality (ASQ) som er det ledende sertifiseringsorganet innen Six Sigma. 

Merk at den internasjonale sertifiseringen krever at man kan dokumentere minimum ett års arbeidserfaring i full stilling innen et fagområde som er relevant for sertifiseringen. Arbeid som lærling, trainee eller lignende godkjennes ikke. 

For internasjonal sertifisering, må man betale egen eksamensavgift og melde seg opp til den internasjonale sertifiserings-eksamenen. Internasjonal sertifisering er på engelsk.

Instruktører

AGON Solutions AS benytter kun instruktører med lang erfaring fra industri og offentlig/privat næringsliv. 

Fagansvarlig er førsteamanuensis Ole Holte Sandvik ved Høgskolen i Molde, avdeling for logistikk. Ole Holte Sandvik har i tillegg til akademisk bakgrunn og kompetanse innen Lean Six Sigma, flere års erfaring som blant annet driftssjef, kvalitetssjef og konsulent fra industrien. 

Resultater

Resultater av Six Sigma oppnås gjennom langvarig innsats og kontinuitet i forbedringsarbeidet. For organisasjoner som inkluderer Six Sigma som en sentral og naturlig del av sin bedriftskultur er noen vanlige resultater:

 • Vesentlig forbedrede prosesser med færre feil og kvalitetsavvik
 • Vesentlig forbedret produktkvalitet
 • Vesentlig kostnadsreduksjon
 • Mer profesjonell organisasjon og fokus på kontinuerlig forbedring
 • Raskere gjennomløpstider og saksbehandlingstider
 • Mindre overtidsbruk
 • Bedre leveringspresisjon
 • Redusert sykefravær og økt trivsel
 • Forbedret medarbeidertilfredshet
 • Bedre oversikt og mindre opplevd stress

Bli med og oppnå resultater du, også!

Innhold

Temaoversikt (modul F)
 • Hva er Six Sigma?
 • Six Sigma historie
 • Bruk av Six Sigma
 • Six Sigma kvalitetssystem
 • Six Sigma roller
 • Six Sigma prosjektarbeid
 • Six Sigma gult belte verktøy
 • Six Sigma datainnsamling
 • Six Sigma statistisk prosesskontroll
 • DMAIC problemløsning
 • Løse Six Sigma veisperringer
 • Fremgangsmåte i 90-dagers Six Sigma DMAIC-prosjekt
 • Define. Valg av Six Sigma prosjektteam og etablering av prosjektmandat. Six Sigma gjennomføringsplan.
 • Measure. Plan og implementering av Six Sigma datainnsamling.
 • Analyze. Six Sigma prosess- og rotårsaksanalyse.  
 • Improve. Six Sigma finne, teste ut og velge løsninger
 • Control. Six Sigma prosjektoppfølging, kontrollfunksjon og implementasjon av forbedringsplan. Prosjektavslutning.
Oppfølging
 • Test av læringsmål.
 • Oppgaver på nett.

Six Sigma-verktøy

Nedlastbare verktøy
 • Mal for Six Sigma team/prosjekt-mandat
 • 5*Hvorfor
 • Årsaks-virkningsdiagram
 • Kraftfelt-analyse
 • FMEA-mal
 • Tilhørighetsdiagram
 • Maler for datafangst
 • SIPOC-skjema
 • Instruksjonsnotater

Kurset holdes følgende dager

Dette er et nettstudium og er tilgjengelig 24/7.

Deltakere som følger kurset vil få oppfølging via kursforumet, gruppe-samlinger og personlig via kursportalen. Det legges opp til frivillige nettverkssamlinger hos deltakerne eller andre bedrifter etter eget ønske. Disse samlingene vil bidra til å øke læringsutbyttet, men er ikke nødvendig for å bestå sertifiseringseksamenen.

Oppnå resultater med Six Sigma objektiv forbedringsmetodikk.

Meld deg på eller kontakt oss om du ønsker mer informasjon.

Når

Fra 01.03.2017 kl. 08.00
To 31.12.2020 kl. 08.00

Arrangør

AGON Solutions AS
(+47) 40 28 35 84
post@agonsolutions.no

Sosiale media

Delta på Twitter

Finn ut hva folk sier om dette arrangementet og delta i samtalen.

Bruk tag #6SYBC-AGON