Six Sigma Green Belt, sertifisering

31.05.2017 kl. 09.00 til 01.06.2017 kl. 16.00

Oslo sentrum
Oslo, Norge

Billett-type Frist for påmelding Pris Antall

Bli kjent med Six Sigma i kvalitetsarbeid

Six Sigma prosjektstyring og problemanalyse.

Six Sigma Green Belt, sertifisering

I dette studiet i Six Sigma Green Belt går vi videre inn på hvordan du kan anvende Six Sigma i kontinuerlig, systematisk og prosjektstyrt forbedringsarbeid i egen organisasjon.

Six Sigma er et system for prosessforbedring og kvalitetsforbedring som i sin tid ble utviklet av Motorola. I Six Sigma er man opptatt av å ha en objektiv, vitenskapelig tilnærming til forbedring. 

Mens man i Six Sigma Yellow Belt, sertifisering, fikk en grunnleggende introduksjon til Six Sigma prosjektgjennomføring og prosjektarbeid, samt ble kjent med noen enkle Six Sigma verktøy og DMAIC-modellen, vil man i Six Sigma Green Belt, sertifisering, gå dypere inn i hvordan Six Sigma kan benyttes til å styrke organisasjonen.

Six Sigma Green Belt innehavere er dyktige problemløsere og kan bidra med mer kunnskap og bredde i kvalitets- og prosessforbedringsprosjekter, samt i større grad selv lede Six Sigma forbedringsprosjekter.

Læringsmål

I Six Sigma Green Belt, sertifisering, bygger vi videre på kunnskapen oppnådd i Six Sigma Yellow Belt, sertifisering. Du vil bli bedre kjent med rollen som Six Sigma Green Belt og får forsterket din kompetanse base innen Six Sigma. 

Noen hovedmål for kurset er følgende:

 • Økt kunnskap om bruken av Six Sigma og organisatoriske mål
 • Styrket evne til å gjennomføre kost-nytte betraktninger med bakgrunn i Six Sigma-forbedring og kompetanse
 • Lære om balansert målstyring for å fremme kundens stemme (Voice-of-the-Customer).
 • Kjenne til Design for Six Sigma metodikk og bruk av FMEA
 • Styrket kunnskap om Six Sigma prosjektstyring og evne til å identifisere nye prosjekter
 • Evne til å gjennomføre Six Sigma prosjektrisiko-betraktninger
 • Kjenne til flere nye Six Sigma verktøy og ha sterke kompetanse på anvendelsen av allerede kjente Six Sigma verktøy
 • Bruke statistisk programvare i forbindelse med problemløsning
 • Styrket kompetanse på Six Sigma team-ledelse og forbedret prestasjonsstyring
 • Forbedre kompetanse på rotårsaksanalyse og statistisk prosesskontroll

Forkunnskaper

Kurset Six Sigma Green Belt, sertifisering, bygger på Six Sigma-innføringskurset Six Sigma Yellow Belt, sertifisering. Man må ha gjennomført og bestått Yellow Belt-sertifisering før man kan melde seg opp til eksamen i Six Sigma Green Belt, sertifisering. 

Det er mulig å melde seg opp i begge kurs parallelt, men man må ha bestått eksamen i begge kurs før man får godkjent sertifisering som Six Sigma Green Belt.

Dersom man har gjennomført Six Sigma Yellow Belt hos et annet sertifiseringsorgan, må man sende inn dokumentasjon på hva denne sertifiseringen inneholder da det er stor variasjon i kvaliteten på det som tilbys. Det vil da bli foretatt en egen vurdering om denne er av tilstrekkelig kvalitet til å kunne godkjennes.

Målgruppe

Kurset er egnet for medarbeidere og ledere som allerede kan en del om Six Sigma kontinuerlig, systematisk og prosjektstyrt forbedringsarbeid. 


Veien videre

Etter fullført kurs i Six Sigma Green Belt, kan du studere videre og oppnå sertifisering i Six Sigma Black Belt eller gå hele veien til Lean Six Sigma Master Black Belt. Du kan også komplettere utdannelsen med noen av våre spesialiseringskurs. 

Klikk bildet for oversikt over kursenes moduloppbygning.

Arbeidsbelastning og gjennomføring

Six Sigma Green Belt, sertifisering legger opp til en samlet arbeidsbelastning tilsvarende 2 arbeidsdager inkludert oppgaveløsning. 

All undervisning foregår på norsk. 

Sertifisering

For å bli sertifisert må kurset gjennomføres inkludert obligatoriske oppgaver. Sertifiseringseksamen må bestås med minimum 75% riktige svar. De som ikke består eksamen vil få kursbevis for deltakelse, men blir ikke sertifisert.

Internasjonal sertifisering

Etter gjennomført sertifisering i Six Sigma Grønt Belte fra AGON Solutions AS, er kandidatene kvalifisert til internasjonal sertifisering fra American Society for Quality (ASQ) som er det ledende sertifiseringsorganet innen Six Sigma. 

Merk at den internasjonale sertifiseringen krever at man kan dokumentere minimum tre års arbeidserfaring i full stilling innen et fagområde som er relevant for sertifiseringen. Arbeid som lærling, trainee eller lignende godkjennes ikke. 

For internasjonal sertifisering, må man betale egen eksamensavgift og melde seg opp til den internasjonale sertifiserings-eksamenen. Internasjonal sertifisering er på engelsk.

Instruktører

AGON Solutions AS benytter kun instruktører med lang erfaring fra industri og offentlig/privat næringsliv. 

Fagansvarlig er førsteamanuensis Ole Holte Sandvik ved Høgskolen i Molde, avdeling for logistikk. Ole Holte Sandvik har i tillegg til akademisk bakgrunn og kompetanse innen Lean Six Sigma, flere års erfaring som blant annet driftssjef, kvalitetssjef og konsulent fra industrien. 

Resultater

Resultater av Six Sigma oppnås gjennom langvarig innsats og kontinuitet i forbedringsarbeidet. For organisasjoner som inkluderer Six Sigma som en sentral og naturlig del av sin bedriftskultur er noen vanlige resultater:

 • Vesentlig forbedrede prosesser med færre feil og kvalitetsavvik
 • Vesentlig forbedret produktkvalitet
 • Vesentlig kostnadsreduksjon
 • Mer profesjonell organisasjon og fokus på kontinuerlig forbedring
 • Raskere gjennomløpstider og saksbehandlingstider
 • Mindre overtidsbruk
 • Bedre leveringspresisjon
 • Redusert sykefravær og økt trivsel
 • Forbedret medarbeidertilfredshet
 • Bedre oversikt og mindre opplevd stress

Bli med og oppnå resultater du, også!

Innhold

Temaoversikt (modul G)
Six Sigma og organisasjonen
 • Six Sigma og organisatoriske mål, drivere og måleindikatorer
 • Andre driftsfilosofier, kvalitets- og styringssystemer
 • Design for Six Sigma metodikk og FMEA
Define-fasen
 • Prosjekt-utvelgelse
 • Kundens stemme, identifikasjon, krav og data-analyse
 • Anvendelse av QFD-funksjonen for å transformere kundekrav til leveranse-egenskaper
 • Prosjektledelse, planlegging, dokumentasjon, risikostyring og avslutning
 • Six Sigma styrings- og planleggingsverktøy
 • Måling av forretningsytelse i forbindelse med prosesser
 • Kommunikasjonsformer og kanaler
 • Team-dynamikk, roller, ansvar og verktøy
Measure-fasen
 • Six Sigma prosessanalyse og dokumentasjon
 • Sannsynlighetsregning og statistikk
 • Innsamling og sammenslåing av data
 • Tolking av grafdata
 • Målesystemanalyse
 • Prosesseringsevne (Cp, Cpk) og prosessytelse (Pp, Ppk)
Analyze-fasen
 • Eksplorativ dataanalyse
 • Hypotesebasert vitenskapelig tilnærming til forbedring

Improve-fasen

 • Eksperimentdesign
 • Six Sigma rotårsaksanalyse
 • Verktøy Six Sigma deler med Lean
Control-fasen
 • Statistisk prosesskontroll (SPC)
 • Kontrollplan
 • Lean-verktøy for prosesskontroll

Oppfølging

 • Test av læringsmål.
 • Oppgaver på nett.

Six Sigma-verktøy

Nedlastbare verktøy
 • Mal for Six Sigma team/prosjekt-mandat
 • 5*Hvorfor
 • Årsaks-virkningsdiagram
 • Kraftfelt-analyse
 • FMEA-mal
 • Tilhørighetsdiagram
 • Maler for datafangst
 • SIPOC-skjema
 • Risiko-tablå
 • TPS-huset
 • Six Sigma-eksempler
 • QFD-matrise
 • Six Sigma-kontrollskjema
 • Gant-skjema
 • Prioriteringsmatriser
 • PERT-eksempel
 • Rangert multivoting-eksempel
 • Pareto-eksempel
 • Eksempel med bruk av regresjon
 • Instruksjonsnotater
 • ...med mer

Kurset holdes følgende dager

Når: 31.5.2017-1.6.2017.

Sted: Kurset avholdes i lyse og trivelige lokaler i Oslo sentrum, men vil variere noe avhengig av antall påmeldte.

Servering: Lunsj er inkludert.

Oppnå resultater med Six Sigma objektiv forbedringsmetodikk.

Meld deg på eller kontakt oss om du ønsker mer informasjon.

Hvor

Oslo sentrum
Dronning Eufemias gate 16
    Oslo OS 0191
    Norge

Når

Fra 31.05.2017 kl. 09.00
To 01.06.2017 kl. 16.00

Arrangør

AGON Solutions AS
(+47) 40 28 35 84
post@agonsolutions.no

Sosiale media

Delta på Twitter

Finn ut hva folk sier om dette arrangementet og delta i samtalen.

Bruk tag #AGON-kurs