Lean Yellow Belt (Bronze - 2 dager), sertifisering

07.03.2017 kl. 09.00 til 08.03.2017 kl. 16.00

Oslo sentrum
Oslo, Norge

Lær kontinuerlig og systematisk forbedringsarbeid

Praktisk og nyttig introduksjon til LEAN-forbedring.

Ingen ledige plasser!

Lean Yellow Belt (Bronze), sertifisering

I dette studiet i Lean Yellow Belt lærer du hvordan du kan jobbe med kontinuerlig og systematisk forbedringsarbeid i egen organisasjon.

Du vil lære hvordan du kan identifisere og fjerne tidstyver og får en grunnleggende opplæring i de mest brukte Lean-verktøyene. 

Lean kan med fordel kombineres med kompetanse innen Six Sigma da disse utfyller hverandre svært godt.


Læringsmål

Som en del av kurset Lean Yellow Belt, sertifisering, vil du jobbe med et eget forbedringsprosjekt. På den måten vil du og bedriften din, sitte igjen med en betydelig større nytteverdi ved fullført kurs. Etter kurset vil  du også være i stand til selv å:

 • Identifisere interne forbedringsområder
 • Gjennomføre egne forbedringsprosjekter
 • Kunne delta som team-medlem for å løse problemer etter Lean-tankemåten

Forberedelser

Ingen.

Veien videre

Etter fullført kurs i Lean Yellow Belt, kan du studere videre og oppnå sertifisering i Lean Green Belt eller gå hele veien til Lean Six Sigma Master Black Belt. Klikk bildet for oversikt over Lean Six Sigma-kursenes moduloppbygning.

Arbeidsbelastning og gjennomføring

Lean Yellow Belt, sertifisering legger opp til en samlet arbeidsbelastning tilsvarende 2 arbeidsdager inkludert oppgaveløsning.

All undervisning foregår på norsk. 

Sertifisering

For å bli sertifisert må kurset gjennomføres inkludert obligatoriske oppgaver. Sertifiseringseksamen må bestås med minimum 75% riktige svar. De som ikke består eksamen vil få kursbevis for deltakelse, men blir ikke sertifisert. Eksamen er nettbasert.

Internasjonal sertifisering

Etter gjennomført sertifisering i Lean Yellow Belt (Bronze) fra AGON Solutions AS, er kandidatene kvalifisert til internasjonal sertifisering fra The Lean Certification Alliance. 

The Lean Certification Alliance er sammensatt av de 4 ledende og mest anerkjente sertifiseringsorganene innen Lean internasjonalt - dvs. American Society for Quality (ASQ), Association for Manufacturing Excellence (AME), Shingo Institute, og SME.

For internasjonal sertifisering, må man betale egen eksamensavgift og melde seg opp til den internasjonale sertifiserings-eksamenen. Internasjonal sertifisering er på engelsk.

Instruktører

AGON Solutions AS benytter kun instruktører med lang erfaring fra industri og offentlig/privat næringsliv. 

Fagansvarlig er førsteamanuensis Ole Holte Sandvik ved Høgskolen i Molde, avdeling for logistikk. Ole Holte Sandvik har i tillegg til akademisk bakgrunn og kompetanse innen Lean Six Sigma, flere års erfaring som blant annet driftssjef, kvalitetssjef og konsulent fra industrien. 

Resultater

Resultater av Lean oppnås gjennom langvarig innsats og kontinuitet i forbedringsarbeidet. For organisasjoner som inkluderer Lean som en sentral og naturlig del av sin bedriftskultur er noen vanlige resultater:

 • Vesentlig reduserte gjennomløpstider og saksbehandlingstider
 • Mindre overtidsbruk
 • Bedre leveringspresisjon
 • Redusert sykefravær og økt trivsel
 • Forbedret medarbeidertilfredshet
 • Bedre oversikt og mindre opplevd stress
 • Færre produktavvik og færre saksbehandlingsfeil
 • Økt produktkvalitet og mer fleksibilitet i organisasjonen
 • Økt engasjement omkring egen arbeidshverdag og fokus på kontinuerlig forbedring

Bli med og oppnå resultater du, også!

Innhold

Temaoversikt (modul A)
 • Hva er Lean?
 • Lean kultur
 • Lean prinsipper
 • Hvorfor Lean?
 • Lean historie
 • Lean vs Six Sigma
 • Demings-regel
 • Verdistrømmer og flyt
 • Verdistrømsanalyse
 • Hvordan gjennomføre verdistrømsanalyse?
 • Prosess og gjennomløpstider
 • Mura, Muri og Muda
 • 7+1 sløsingsformer
 • Lean-arbeidsplassorganisering
 • Celle-produksjon
 • Push/pull produksjonsstyring
 • 5S
 • Utvikling av SMARTE- mål
 • PDCA
 • Kaizen
 • Gemba
 • TPM-systemer
Oppgaver
 • Oppfølging av læringsmål.
 • Eget prosjekt.

Lean-verktøy

Nedlastbare verktøy
 • 5S-revisjonsskjema
 • 5S-egenevaluering
 • SOP
 • SQDC-tavlemal
 • Prioriteringsmatrise
 • Vi-plan
 • VSM-veileder
 • Mal for datafangst
 • SMARTE-mål
 • Instruksjonsnotater
 • ...med mer.

Kurset holdes følgende dager

Når: 07.3.2017-08.03.2017.

Sted: Kurset avholdes i lyse og trivelige lokaler i Oslo sentrum, men vil variere noe avhengig av antall påmeldte.

Servering: Lunsj er inkludert.

Oppnå resultater. Bli LEAN.

Meld deg på eller kontakt oss om du ønsker mer informasjon.

Hvor

Oslo sentrum
Dronning Eufemias gate 16
    Oslo OS 0191
    Norge

Når

Fra 07.03.2017 kl. 09.00
To 08.03.2017 kl. 16.00

Arrangør

AGON Solutions AS
(+47) 40 28 35 84
post@agonsolutions.no

Sosiale media

Delta på Twitter

Finn ut hva folk sier om dette arrangementet og delta i samtalen.

Bruk tag #AGON-kurs