Lean Six Sigma Gult Belte, sertifisering

01.02.2017 kl. 08.00 til 31.12.2020 kl. 08.00

Billett-type Frist for påmelding Pris Antall
L6SYB - kursavgift
31.12.2020 12900,00 kr 12900.0 NOK

Kombiner Lean og Six Sigma 

Oppnå en mer profesjonell organisasjon basert på Lean Six Sigma  forbedringskultur

Lean Six Sigma Gult Belte, sertifisering

Nettstudiet i Lean Six Sigma Gult Belte kombinerer det beste fra Six Sigma og Lean bedriftskultur og ledelse. 

I dette kurset lærer du hvordan du kan anvende Six Sigma metodikk og verktøy i kontinuerlig, systematisk og prosjektstyrt forbedringsarbeid i egen organisasjon, og kombinerer dette med Lean-filosofiens særegne evne til bygge en bedriftskultur der alle involverer seg og bidrar aktivt i å skape en sunn og varig forbedringskultur.

Læringsmål

I Lean Six Sigma Gult Belte, sertifisering, vil du oppnå forståelse for hvordan man jobber med Lean og Six Sigma i forbedringsprosjekter og du vil lære å anvende de vanligste Lean Six Sigma kvalitetsverktøyene og måleparametrene. 

Som en del av kurset Lean Six Sigma Gult Belte, sertifisering, vil du også jobbe med et eget forbedringsprosjekt. På den måten vil du og bedriften din, sitte igjen med en betydelig større nytteverdi ved fullført kurs.

Etter kurset vil du ha lært følgende:

 • Gjennomføre egne forbedringsprosjekter basert på Lean og Six Sigma
 • Grunnleggende om Lean og Six Sigma forbedring og Six Sigma prosjektgjennomføring
 • Prosjektarbeid basert på Lean og Six Sigma
 • Lean Six Sigma Gult Belte verktøy
 • Statistisk prosesskontroll på gult belte nivå
 • DMAIC-prosjektgjennomføringsmodellen og de 12 veisperringene i Six Sigma
 • Prosjektavslutning

Forkunnskaper og forberedelser

Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er en fordel om du har tenkt igjennom på forhånd hvordan du vil anvende kunnskapen om Lean og Six Sigma til å skape merverdi for din organisasjon.

eLæringsportal

Kurset er egnet for medarbeidere og ledere på alle nivå som vil lære mer om Lean Six Sigma kontinuerlig, systematisk og prosjektstyrt forbedringsarbeid. Dette er et nettstudium som passer alle som ønsker å lære mer om Lean Six Sigma uten nødvendigvis å ta seg fri fra full jobb.

Etter å ha betalt kursavgiften, vil du få tilgang til vår elæringsportal i 6 måneder.

Klikk denne lenken for å lære om hvorfor du skal velge våre eLærings-studium i stedet for et tradisjonelt kurs.

Veien videre

Etter fullført kurs i Lean Six Sigma Gult Belte, kan du studere videre og oppnå sertifisering i Lean Six Sigma Grønt Belte eller gå hele veien til Lean Six Sigma Master Black Belt. Klikk bildet for oversikt over Lean Six Sigma-kursenes moduloppbygning.

Arbeidsbelastning og gjennomføring

Lean Six Sigma Gult Belte, sertifisering legger opp til en samlet arbeidsbelastning tilsvarende 4 arbeidsdager inkludert oppgaveløsning. 

Fra oppstarten, vil det jevnlig bli lagt ut videoleksjoner der du i eget tempo kan følge undervisningen. Du kan åpne, pause og spole fram og tilbake i våre profesjonelle videoleksjoner så mye du vil, laste ned og løse oppgaver på nettet, samt få tilgang til diverse maler og annet undervisningsmateriell. Når undervisningsopplegget er gjennomført og du føler deg klar for det, vil du kunne ta eksamen online, og, ved bestått eksamen, vil du få oversendt ditt sertifiseringsbevis.

Deltakere som følger kurset vil få oppfølging via kursforumet, personlig via kursportalen og elektroniske gruppe-samlinger/webinarer ette ønske. Det legges opp til frivillige nettverkssamlinger hos deltakerne eller ledende Lean Six Sigma referansebedrifter i Norge/utlandet. 

Disse samlingene vil bidra til å øke læringsutbyttet, men er ikke nødvendig for å bestå sertifiserings-eksamenen.

All undervisning foregår på norsk. I den grad det benyttes engelsk - eksempelvis ved videoer fra internasjonale virksomheter - vil disse bli fulgt av norsk forklaring eller undertekster.

Sertifisering

For å bli sertifisert må kurset gjennomføres inkludert obligatoriske oppgaver. Sertifiseringseksamen må bestås med minimum 75% riktige svar. De som ikke består eksamen vil få kursbevis for deltakelse, men blir ikke sertifisert.

Internasjonal sertifisering

Deltakere som ønsker det kan, etter gjennomført opplæring hos AGON Solutions AS, oppnå internasjonal sertifisering i lean fra The Lean Certification Alliance, samt i Six Sigma fra fra det svært anerkjente American Society of Quality (ASQ). 

The Lean Certification Alliance er en sammenslutning av de 4 ledende og mest anerkjente sertifiseringsorganene innen Lean internasjonalt - dvs. American Society for Quality (ASQ), Association for Manufacturing Excellence (AME), Shingo Institute, og SME.

Merk at for å oppnå internasjonale sertifisering i Six Sigma, må deltakerne melde seg på den engelskspråklige sertifiserings-eksamenen i Six Sigma ved et av ASQs lokasjoner og betale eksamensavgift til ASQ. 

Den internasjonale sertifiseringen krever også at man kan dokumentere minimum ett års arbeidserfaring i full stilling innen et fagområde som er relevant for sertifiseringen. Arbeid som lærling, trainee eller lignende godkjennes ikke. 

For internasjonal sertifisering, må man betale egen eksamensavgift og melde seg opp til den internasjonale sertifiserings-eksamenen. Internasjonal sertifisering er på engelsk.

Instruktører

AGON Solutions AS benytter kun instruktører med lang erfaring fra industri og offentlig/privat næringsliv. 

Fagansvarlig er førsteamanuensis Ole Holte Sandvik ved Høgskolen i Molde, avdeling for logistikk. Ole Holte Sandvik har i tillegg til akademisk bakgrunn og kompetanse innen Lean Six Sigma, flere års erfaring som blant annet driftssjef, kvalitetssjef og konsulent fra industrien. 

Resultater

Resultater av Lean Six Sigma oppnås gjennom langvarig innsats og kontinuitet i forbedringsarbeidet. For organisasjoner som inkluderer Lean Six Sigma som en sentral og naturlig del av sin bedriftskultur er noen vanlige resultater:

 • Vesentlig forbedrede prosesser med færre feil og kvalitetsavvik
 • Vesentlig forbedret produktkvalitet
 • Vesentlig kostnadsreduksjon
 • Mer profesjonell organisasjon og fokus på kontinuerlig forbedring
 • Raskere gjennomløpstider og saksbehandlingstider
 • Mindre overtidsbruk
 • Bedre leveringspresisjon
 • Redusert sykefravær og økt trivsel
 • Forbedret medarbeidertilfredshet
 • Bedre oversikt og mindre opplevd stress

Bli med og oppnå resultater du, også!

Lean

Temaoversikt (modul A)
 • Hva er Lean?
 • Lean kultur
 • Lean prinsipper
 • Hvorfor Lean?
 • Lean historie
 • Lean vs Six Sigma
 • Demings-regel
 • Verdistrømmer og flyt
 • Verdistrømsanalyse
 • Hvordan gjennomføre verdistrømsanalyse?
 • Prosess og gjennomløpstider
 • Mura, Muri og Muda
 • 7+1 sløsingsformer
 • Lean-arbeidsplassorganisering
 • Celle-produksjon
 • Push/pull produksjonsstyring
 • 5S
 • Utvikling av SMARTE- mål
 • PDCA
 • Kaizen
 • Gemba
 • TPM-systemer
Oppfølging
 • Oppfølging av læringsmål.
 • Oppgaver på nett.
 • Eget prosjekt.

Six Sigma

Temaoversikt (modul F)
 • Hva er Six Sigma?
 • Six Sigma historie
 • Bruk av Six Sigma
 • Six Sigma kvalitetssystem
 • Six Sigma roller
 • Six Sigma prosjektarbeid
 • Six Sigma gult belte verktøy
 • Six Sigma datainnsamling
 • Six Sigma statistisk prosesskontroll
 • DMAIC problemløsning
 • Løse Six Sigma veisperringer
 • Fremgangsmåte i 90-dagers Six Sigma DMAIC-prosjekt
 • Define. Valg av Six Sigma prosjektteam og etablering av prosjektmandat. Six Sigma gjennomføringsplan.
 • Measure. Plan og implementering av Six Sigma datainnsamling.
 • Analyze. Six Sigma prosess- og rotårsaksanalyse.  
 • Improve. Six Sigma finne, teste ut og velge løsninger
 • Control. Six Sigma prosjektoppfølging, kontrollfunksjon og implementasjon av forbedringsplan. Prosjektavslutning.
Oppfølging
 • Test av læringsmål.
 • Oppgaver på nett.

Lean Six Sigma-verktøy

Nedlastbare verktøy
 • 5S-revisjonsskjema
 • 5S-egenevaluering
 • SOP
 • SQDC-tavlemal
 • Prioriteringsmatrise
 • Vi-plan
 • VSM-veileder
 • Mal for datafangst
 • SMARTE-mål
 • Mal for Six Sigma team/prosjekt-mandat
 • 5*Hvorfor
 • Årsaks-virkningsdiagram
 • Kraftfelt-analyse
 • FMEA-mal
 • Tilhørighetsdiagram
 • Maler for datafangst
 • SIPOC-skjema
 • Instruksjonsnotater
 • ... med mer

Kurset holdes følgende dager

Dette er et nettstudium og er tilgjengelig 24/7.

Deltakere som følger kurset vil få oppfølging via kursforumet, gruppe-samlinger og personlig via kursportalen. Det legges opp til frivillige nettverkssamlinger hos deltakerne eller andre bedrifter etter eget ønske. Disse samlingene vil bidra til å øke læringsutbyttet, men er ikke nødvendig for å bestå sertifiseringseksamenen.

Oppnå resultater ved å kombinere Lean forbedringskultur med Six Sigma objektiv forbedringsmetodikk.

Meld deg på eller kontakt oss om du ønsker mer informasjon.

Når

Fra 01.02.2017 kl. 08.00
To 31.12.2020 kl. 08.00

Arrangør

AGON Solutions AS
(+47) 40 28 35 84
post@agonsolutions.no

Sosiale media

Delta på Twitter

Finn ut hva folk sier om dette arrangementet og delta i samtalen.

Bruk tag #L6SYB-AGON