Lean Black Belt (Gold), sertifisering

06.06.2017 kl. 09.00 til 09.06.2017 kl. 16.00

Bergen sentrum
Bergen, Norge

Billett-type Frist for påmelding Pris Antall

Lean strategi, utvikling og veiledning

Trekke de lange linjene med Lean

Lean Black Belt (Gold), sertifisering

I dette studiet i Lean Black Belt (Gold) vil fokuset være på lean strategi, utvikling og innovasjon, samt veiledning. Målet er å gjøre deg i stand til å trekke de langsiktige linjene i utviklingen av organisasjonen.

I kurset jobber vi eksempelvis med strategiutvikling, prioritering av strategiske initiativer, og catchball-prosessen, samt at vi går inn på anvendelsen av Lean i styrerommet.  

Andre del av kurset går vi inn på Toyota Kata som kan defineres som ledelse ved "systematisk forfølgelse av ønskede tilstander ved å benytte menneskelige evner i en samordnet måte.»  

Det er altså ikke løsningene selv som gir varig konkurransefortrinn og langsiktig overlevelse, men i hvilken grad en organisasjon mestrer en effektiv rutine for gjentatte ganger å utvikle fungerende løsninger -  gjerne langs uforutsigbare veier. Dette krever undervisning og ferdigheter som ligger bakenfor selve løsningen.

Studiet bygger på Lean Green Belt (Silver) og kan med fordel kombineres med kompetanse innen Six Sigma da disse utfyller hverandre svært godt. 


Læringsmål

Som en del av kurset Lean Black Belt (Gold), sertifisering, vil du jobbe med et eget forbedringsprosjekt. På den måten vil du og bedriften din, sitte igjen med en betydelig større nytteverdi ved fullført kurs. 

Gjennom Lean Svart Belte, (Gull) sertifiseringskurset er målet at du skal være i stand til å ta en lederrolle med bakgrunn i Lean strategi, utviklings- og veiledningskompetane.

Forkunnskaper

Deltakere som ønsker å ta Lean Black Belt (Gold), sertifisering må først ha gjennomført Lean Green Belt (Silver), sertifisering. 

Det er mulig å melde seg opp i begge kurs parallelt, men man må ha bestått eksamen i begge kurs før man får godkjent sertifisering i Lean Black Belt (Gold).

Dersom man har gjennomført Lean Green Belt hos et annet sertifiseringsorgan, må man sende inn dokumentasjon på hva denne sertifiseringen inneholder da det er stor variasjon i kvaliteten på det som tilbys. Det vil da bli foretatt en egen vurdering om denne er av tilstrekkelig kvalitet til å kunne godkjennes.

Veien videre

Etter fullført kurs i Lean Black Belt, kan du velge å komplettere utdannelsen din med spesialiseringskurs og kurs innen Six Sigma og gå hele veien til Lean Six Sigma Master Black Belt som er vårt høyeste utdannelsesnivå.

Klikk bildet for oversikt over Lean Six Sigma-kursenes moduloppbygning.

Arbeidsbelastning og gjennomføring

Lean Black Belt (Gold), sertifisering legger opp til en samlet arbeidsbelastning tilsvarende 4 arbeidsdager inkludert oppgaveløsning. 

All undervisning foregår på norsk. I den grad det benyttes engelsk - eksempelvis ved videoer fra internasjonale virksomheter - vil disse bli fulgt av norsk forklaring eller undertekster.

Sertifisering

For å bli sertifisert må kurset gjennomføres inkludert obligatoriske oppgaver. Sertifiseringseksamen må bestås med minimum 75% riktige svar. De som ikke består eksamen vil få kursbevis for deltakelse, men blir ikke sertifisert.

Internasjonal sertifisering

Etter gjennomført sertifisering i Lean Black Belt (Gold) fra AGON Solutions AS, er kandidatene kvalifisert til internasjonal sertifisering fra The Lean Certification Alliance. 

The Lean Certification Alliance er sammensatt av de 4 ledende og mest anerkjente sertifiseringsorganene innen Lean internasjonalt - dvs. American Society for Quality (ASQ), Association for Manufacturing Excellence (AME), Shingo Institute, og SME.

Merk at deltakere som ønsker å gå opp til internasjonal sertifisering må ha minimum fem års yrkeserfaring som omfatter ledelse av ulike forbedringsteam, gjennomføre endringer som går over flere verdistrømmer , ledelse og veiledning av andre ledere i transformasjonsprosessen , og dokumentert suksess i å drive Lean organisatorisk og menneskelig utviklingsinnsats.

For internasjonal sertifisering, må man betale egen eksamensavgift og melde seg opp til den internasjonale sertifiserings-eksamenen. Internasjonal sertifisering er på engelsk.

Instruktører

AGON Solutions AS benytter kun instruktører med lang erfaring fra industri og offentlig/privat næringsliv. 

Fagansvarlig er førsteamanuensis Ole Holte Sandvik ved Høgskolen i Molde, avdeling for logistikk. Ole Holte Sandvik har i tillegg til akademisk bakgrunn og kompetanse innen Lean Six Sigma, flere års erfaring som blant annet driftssjef, kvalitetssjef og konsulent fra industrien. 

Resultater

Resultater av Lean oppnås gjennom langvarig innsats og kontinuitet i forbedringsarbeidet. For organisasjoner som inkluderer Lean som en sentral og naturlig del av sin bedriftskultur er noen vanlige resultater:

 • Vesentlig reduserte gjennomløpstider og saksbehandlingstider
 • Mindre overtidsbruk
 • Bedre leveringspresisjon
 • Redusert sykefravær og økt trivsel
 • Forbedret medarbeidertilfredshet
 • Bedre oversikt og mindre opplevd stress
 • Færre produktavvik og færre saksbehandlingsfeil
 • Økt produktkvalitet og mer fleksibilitet i organisasjonen
 • Økt engasjement omkring egen arbeidshverdag og fokus på kontinuerlig forbedring

Bli med og oppnå resultater du, også!

Innhold

Temaoversikt (modul D)
Lean bedriftskultur
 • Mer om Lean holdningsskapende arbeid 
 • Normer og verdier
 • Gjøre Lean-arbeidet person-uavhengig
System for kontinuerlig prosessforbedring
 • Aktivt lede selvstendige Lean-team
 • Utvikle Lean-resultatenheter
 • Etablere Lean organisasjonsstrukturer
 • Videreutvikle Lean i den utvidede forsyningskjeden
Kontinuerlig prosessforbedring - teknikker og praksis
 • Bruk av planleggingsverktøy for å sette strategi og retning
 • 100-dagers plan
 • Hoshin Kanri
 • Catch ball-prosessen
 • Lean produktutvikling og innovasjon
 • Lean canvas
Lean kontekst-spesifikt
 • Lean regnskap
 • Lean i prosjektstyrte næringer
 • Leagile organisasjoner
Oppgaver
 • Oppfølging av læringsmål.
 • Eget prosjekt.

Innhold

Temaoversikt (modul E)
Lean katalysator-prosessen
 • Bruke verktøy og teknikker til å bygge relasjoner i den utvidede verdistrømmen
 • Mer om oppfølging av operativ visjon, 
 • Realisering av forretningsidé, overordnede mål, misjon og visjon
Lean veiledning og praksis
 • Toyota Kata
 • Forbedrings-Kata
 • Coaching-Kata
 • Håndtere utfordringer
 • Situasjonsanalyse
Styret og ledelsens rolle
 • Rapportering til styret
 • Aktiv involvering
 • Prosesskompetanse
Samstemming av Lean organisasjonskultur, verktøy og praksis
 • Bygge en varig prestasjonskultur gjennom langsiktig planlegging som følges opp i det daglige
 • Se bak resultatene - del resultatene
Økonomiske resultater og målstyring
 • Koble belønning og anerkjennelse til ønskede resultater og etabler forventninger om samsvar
 • Benchmark mot verdensklasse-selskaper
 • Fellesskapets ryggmargsrefleks
Oppgaver
 • Oppfølging av læringsmål.
 • Eget prosjekt fortsetter.

Lean-verktøy

Nedlastbare verktøy
 • 5S-revisjonsskjema
 • 5S-egenevaluering
 • SOP
 • SQDC-tavlemal
 • Spaghetti-diagram
 • A3-maler
 • Lean levende møtereferater
 • Visuelle styringsparametre
 • Lean-eksempler
 • Prioriteringsmatrise
 • Vi-plan
 • VSM-veileder
 • Mal for datafangst
 • SMARTE-mål
 • Kaizen-charter
 • Observasjons-skjema
 • SIPOC-mal
 • Gemba-tur instruksjoner
 • Lean canvas
 • Catch-balling
 • X-matrise
 • Lean styreverktøy
 • Instruksjonsnotater
 • ...med mer.

Kurset holdes følgende dager

Når: 6.6.2017-9.6.2017.

Sted: Kurset avholdes i lyse og trivelige lokaler i Bergen sentrum, men vil variere noe avhengig av antall påmeldte.

Servering: Lunsj er inkludert alle dager.

Oppnå resultater. Bli LEAN.

Meld deg på eller kontakt oss om du ønsker mer informasjon.

Hvor

Bergen sentrum
Håkonsgaten 2
    Bergen HO 5015
    Norge

Når

Fra 06.06.2017 kl. 09.00
To 09.06.2017 kl. 16.00

Arrangør

AGON Solutions AS
(+47) 40 28 35 84
post@agonsolutions.no

Sosiale media

Delta på Twitter

Finn ut hva folk sier om dette arrangementet og delta i samtalen.

Bruk tag #AGON-kurs