Introduksjon til tjenestedesign i service og administrasjon (1 dag)

01.12.2016 kl. 08.00 til 01.12.2016 kl. 17.00

Scandic Hotel Norge
Kristiansand, Norge

Tjenestedesign retter søkelyset på brukernes opplevelser og valg. Et sentralt begrep er tjenestekjeder, som i bunn og grunn handler om at både brukere og ansatte er avhengige av at tjenester er utformet på en slik måte at man får god flyt, at riktig informasjon kommer fram på rett sted og til rett tid og på en slik måte at det gir mening for mottakeren.

Tjenestedesign fokuserer på 5 prinsipper: brukersentrert, helhetlig, visuelt, sammen og testet.

I kurset om tjenestedesign vil deltakerne få en innføring i hva tjenestedesign er og hvordan metodikken kan benyttes til å skape bedre tjenester for brukerne gjennom prosesskartlegging, redesign av forretningsprosesser og arbeidsprosesser, visualisering og forenkling.

Kurset passer for deltakere fra offentlig og privat næringsliv i tjenesteytende sektor.

Hvor

Scandic Hotel Norge
Dronningensgate 5.
    Kristiansand VA 4666
    Norge
+47 38 17 40 00
firmapost@hotel-norge.no

Når

Fra 01.12.2016 kl. 08.00
To 01.12.2016 kl. 17.00

Arrangør

AGON Solutions AS
(+47) 40 28 35 84
post@agonsolutions.no

Sosiale media