Forhandlinger, forhandlingsteknikk og konflikthåndtering (2 dgr)

12.09.2016 kl. 08.00 til 16.09.2016 kl. 23.00

AGON Solutions AS
Kristiansand, Norge

Praktisk 2-dagers kurs i forhandlinger og forhandlingsteknikk.

Deltakerne lærer om hvordan man forbereder seg for å lykkes med forhandlinger, hvordan vanskelige forhandlingspartnere kan håndteres, hvordan man bør opptre i en forhandlingssituasjon og hvordan man kommer fram til et godt forhandlingsresultat.

Kurset er praktisk rettet og erfaringene fra kurset kan brukes på en lang rekke områder. 

Man vil ha stor nytte av kurset om man har en jobb som innebærer innkjøps- eller salgsansvar, personalansvar, eller på annen måte jobber med mennesker der man kan dra nytte av kompetanse om hvordan man kan komme fram til gode forhandlingsutfall.

Noen eksempler er lønnsforhandlinger, konflikthåndtering og lederutvikling.

Bruk av øvelser utgjør en viktig del av kompetansehevingen. Det er ingen krav til forhåndskunnskaper.

Hvor

AGON Solutions AS
Romeveien 32
    Kristiansand VA 4634
    Norge
(+47) 40 28 35 84
post@agonsolutions.no

Når

Fra 12.09.2016 kl. 08.00
To 16.09.2016 kl. 23.00

Arrangør

AGON Solutions AS
(+47) 40 28 35 84
post@agonsolutions.no

Sosiale media