5S - Lean arbeidsplassorganisering

01.03.2017 kl. 08.00 til 31.12.2020 kl. 08.00

Billett-type Frist for påmelding Pris Antall
5S - kursavgift
31.12.2020 3900,00 kr 3900.0 NOK

5S - Lean arbeidsplassorganisering

Den praktiske veien til Lean.

5S er Lean arbeidsplassorganisering

Lean-arbeid i mange virksomheter begynner i mange tilfeller med en omorganisering av arbeidsplassen for å oppnå bedre flyteffektivitet og redusert sløsing. 

Målet med 5S er å oppnå en oversiktlig og ryddig arbeidsplass tilrettelagt for god flyt, mer kostnadseffektiv drift og bedre arbeidsmiljø. 5S er helt nødvendig i Lean forbedringsarbeid da det legger til rette for øvrig forbedringsarbeid på arbeidsplassen. 

5S er visuelt og synliggjør, på en lettfattelig og enkel måte, hvilken positiv effekt Lean kan ha på arbeidsplassen for hver enkelt. 

Innføring av 5S bidrar også svært positiv innen alle de tre områdene i helse, miljø og sikkerhets-arbeidet, og riktig innført, innebærer 5S en svært høy grad av deltakelse og involvering av alle i bedriften.

I motsetning til hva mange tror, omfatter ikke 5S kun produksjonsmiljø og tilhørende funksjoner som lager, varemottak og pakking. I Lean-bedrifter anvendes 5S innen alle områder og på alle nivåer. Det betyr at 5S anvendes vel så mye i administrative funksjoner som salg, regnskap, tegning/konstruksjon og saksbehandling som i selve produksjonen.

5S bidrar til å etablere standarden som forbedring måles ut i fra og er samtidig et uttrykk for at kvalitet ikke kan holdes adskilt fra måten man organiserer verdiskapingen.

Læringsmål

I 5S - Lean arbeidsplassorganisering, vil du lære hvordan du kan introdusere, samt arbeide i henhold til Lean 5S arbeidsplassorganisering i egen virksomhet. Du vil lære hvordan komme forbi "haiene" som hindrer innføring av Lean 5S arbeidsplassorganisering og hvordan du kan stimulere til forbedring av etablerte standarder.

Forkunnskaper

Ingen.

eLæringsportal

Kurset er egnet for medarbeidere og ledere på alle nivå som vil lære mer om Lean 5S arbeidsplassorganisering. Dette er et nettstudium og kan anvendes som en ressursstøtte ved introduksjon av 5S på egen arbeidsplass.

Etter å ha betalt kursavgiften, vil du få tilgang til vår elæringsportal i 6 måneder der du i eget tempo kan følge undervisningen. Du kan åpne, pause og spole fram og tilbake i våre profesjonelle videoleksjoner så mye du vil, laste ned og løse oppgaver på nettet, samt få tilgang til diverse maler og annet undervisningsmateriell. Etter fullført studium vil du kunne ta eksamen online og få tilsendt kursbevis.

Klikk denne lenken for å lære om hvorfor du skal velge våre eLærings-studium i stedet for et tradisjonelt kurs.

Målgruppe og veien videre

Kurset i 5S Lean arbeidsplassorganisering er et praktisk og enkelt kurs som står seg godt på egenhånd. Kurset passer for arbeidsledere, team-ledere, avdelingsledere og andre med operative ansvarsoppgaver.

De som ønsker å gå inn på en mer utfyllende Lean-utdanning, anbefales å velge Lean Gult Belte Sertifisering eller Lean Six Sigma Gult Belte Sertifisering i stedet. Da kan man følge et modulbasert opplæringsopplegg helt opp til sertifisert Lean Six Sigma Master Svart Belte som er det høyeste utdanningsnivået innen Lean Six Sigma.

Arbeidsbelastning

5S Lean arbeidsplassorganisering kan gjennomføres i løpet av 1 arbeidsdag inkludert oppgaveløsning. 

Kurset er tenkt som en referansehjelp til deltakere som ønsker å innføre 5S i egen virksomhet. Det betyr at det forventes at man skal anvende kurset vel så mye som en kilde til kunnskap man kommer tilbake til i de innledende fasene av 5S-innføring på egen arbeidsplass. Det vil bli gitt mulighet til å delta på  frivillige nettverkssamlinger hos deltakerne eller ledende Lean Six Sigma referansebedrifter i Norge/utlandet.

Disse samlingene vil bidra til å øke læringsutbyttet, men er ikke nødvendig for å bestå sertifiserings-eksamenen.

All undervisning foregår på norsk. I den grad det benyttes engelsk - eksempelvis ved videoer fra internasjonale virksomheter - vil disse bli fulgt av norsk forklaring eller undertekster.

Instruktører

AGON Solutions AS benytter kun instruktører med lang erfaring fra industri og offentlig/privat næringsliv. 

Fagansvarlig er førsteamanuensis Ole Holte Sandvik ved Høgskolen i Molde, avdeling for logistikk. Ole Holte Sandvik har i tillegg til akademisk bakgrunn og kompetanse innen Lean Six Sigma, flere års erfaring som blant annet driftssjef, kvalitetssjef og konsulent fra industrien. 

Resultater

Resultater av Lean oppnås gjennom langvarig innsats og kontinuitet i forbedringsarbeidet. 

Det vanlige i mange virksomheter er at man med jevne mellomrom har "rydde-aksjoner". Dette skjer gjerne i forbindelse med spesielle hendelser som viktige kundebesøk, før enkelte høytider (jul/nyttår) og ferier (sommerferie). Men, etter kort tid med ordinær drift, er det like uryddig som før. 

Med 5S Lean arbeidsplassorganisering er resultatet en varig mer systematisert og oversiktlig arbeidsplass og behovet for "rydde-kampanjer" faller bort. 

5S har positiv innvirkning på kostnadsnivået ved at man bruker mindre tid på leting, man får færre unødvendige stopp i produksjonen, og man hever prosesskvaliteten og prosessflyten.

Vanligvis har 5S også en svært positiv innvirkning på medarbeidertilfredsheten og arbeidsmiljøet.

For organisasjoner som inkluderer Lean som en sentral og naturlig del av sin bedriftskultur er noen vanlige resultater generelt:

 • Vesentlig reduserte gjennomløpstider og saksbehandlingstider
 • Mindre overtidsbruk
 • Bedre leveringspresisjon
 • Redusert sykefravær og økt trivsel
 • Forbedret medarbeidertilfredshet
 • Bedre oversikt og mindre opplevd stress
 • Færre produktavvik og færre saksbehandlingsfeil
 • Økt produktkvalitet og mer fleksibilitet i organisasjonen
 • Økt engasjement omkring egen arbeidshverdag og fokus på kontinuerlig forbedring

Bli med og oppnå resultater du, også!

Innhold

Temaoversikt
 • Kort introduksjon til Lean
 • 5S-teori og hvordan innføre 5S i en organisasjon
 • Lean 5S-spill
 • Hvordan møte motforestillinger mot endringer i forbindelse med innføring av Lean 5S.
 • 5S-fasene
  • Seiri
  • Seiton
  • Seiso
  • Seiketsu
  • Shitsuke
 • 5S-revisjon og daglig organisering
 • Tips for å lede 5S-møter og hvordan inspirere til ytterligere forbedring
Oppgaver
 • Oppfølging av læringsmål.
 • Gjennomføre spill

Lean-verktøy

Nedlastbare verktøy
 • 5S-revisjonsskjema
 • 5S-egenevaluering
 • EPL
 • SOP
 • SQDC-tavlemal
 • Instruksjonsnotater

Kurset holdes følgende dager

Dette er et nettstudium og er tilgjengelig 24/7.

Deltakere som følger kurset vil få oppfølging via kursforumet, gruppe-samlinger og personlig via kursportalen. Det legges opp til frivillige nettverkssamlinger hos deltakerne eller andre bedrifter etter eget ønske. Disse samlingene vil bidra til å øke læringsutbyttet.

Oppnå resultater. Bli LEAN.

Meld deg på eller kontakt oss om du ønsker mer informasjon.

Når

Fra 01.03.2017 kl. 08.00
To 31.12.2020 kl. 08.00

Arrangør

AGON Solutions AS
(+47) 40 28 35 84
post@agonsolutions.no

Sosiale media

Delta på Twitter

Finn ut hva folk sier om dette arrangementet og delta i samtalen.

Bruk tag #5S-AGON