Når sikkerhet kommer først!

Strategi for en sikker arbeidshverdag

AGON Solutions AS, Ole Holte Sandvik

Strategi for sikkerhet utelukker farer før arbeidet starter

Identifisering og begrensning av eksponering for yrkesfare før arbeidet påbegynnes er målet for alt sikkerhets- og helsepersonell. 

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) gir en grunnleggende oversikt over hvordan dette bør foregå gjennom sin tolkning av kontrollhierarkiet.

Hierarkiet starter med at kontrollene oppfattes som mest effektive og beveger seg ned til de som anses minst effektive. Som definert av NIOSH, er det som følger:

Eliminering - Fare fjerne faren
Erstatte - Bytt ut faren
Tekniske kontroller - Isoler personer fra fare
Administrative kontroller - Endre måten folk jobber på
Personlig verneutstyr - Beskytt arbeideren med personlig og riktig verneutstyr

Kontrollhierarkiet

God sikkerhet gjennom gode strategier

Et farlig stoff spruter på en kjemisk anleggsoperatør som tar en prøve. 

Arbeidsgiveren er ikke alvorlig skadet, og den etterfølgende undersøkelsen fokuserer på trening, personlig verneutstyr og opplysninger om prøvetakingsstasjonen.

Men spurte noen noen gang om arbeideren måtte ta prøven i det hele tatt? Identifisering og begrensning av eksponering for yrkesfare før arbeidet påbegynnes er målet for alle sikkerhets- og helsepersonell.

NIOSH definerer fem runder av kontrollkontrollhierarkiet: eliminering, substitusjon, tekniske kontroller, administrative kontroller og personlig verneutstyr. Hierarkiet er ordnet med de mest effektive kontrollene og går videre til den minst effektive. Selv om eliminering av faren er det endelige målet, kan det være vanskelig og ikke alltid mulig. 

NIOSHs Prevention Through Design Initiative består av "all innsats for å forutse og utforme farer for arbeidstakere i anlegg, arbeidsmetoder og operasjoner, prosesser, utstyr, verktøy, produkter, ny teknologi og organisering av arbeid."

Du kan ikke eliminere enhver fare, men jo nærmere du kan komme til toppen, jo nærmere kan du nå det ideelle og gjøre folk sunnere og tryggere

Sitat fra Jonathan Bach, direktør for NIOSHs forebygging gjennom designinitiativ.

Les hele resten av den interessante artikkelen her.