Derfor lykkes så få med lean og Six Sigma

Gammel artikkel, like viktig

AGON Solutions AS, Ole Holte Sandvik

7 av 10 bedrifter tenker kortsiktig om LEAN

Mange mislykkes med Lean fordi de glemmer at Lean innebærer varig endring

En studie gjort blant 50 svenske organisasjoner som satset på Lean viste at færre enn 1 av 10 lykkes. En av årsakene er at ledere som ser de første, positive resultatene av en leansatsing tror at resultatene deretter vil komme av seg selv. 

Utholdenhet viktig. Problemet ligger mye i at man ikke beholder fokus på Lean og Six Sigma over tid, men sklir tilbake til gamle vaner.

Bort fra prosjekttankegangen. En konsekvens er at man må være veldig nøye i forbindelse med innføringen av Lean Six Sigma i å etablere rutiner og praksis som sikrer varig endring og håndtere haiene som ser interesse i å spolere prosessen.

Les hele den opprinnelige artikkelen her: Derfor lykkes så få med Lean.